Четвъртък, Октомври 19, 2017

Търсене в сайта

Областният управител Татяна Петкова участва в официалната церемония по откриване на последните два рехабилитирани железопътни участъка между Пловдив и Бургас. С това завършва целият проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъка от железопътната линия Пловдив – Бургас“.

За откриването с влак от Стара Загора пристигна министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев. Железопътната линия Пловдив - Бургас е с разгъната дължина 292 км и е част от железопътното трасе Драгоман - София - Пловдив - Бургас, което е основна артерия за товарни превози на територията на България. Средната скорост на движение по трасето преди започването на строителните дейности е била около 60 км/ч. С реализирането на проекта се постига проектна скорост от 100-160 км/ч.

Министър Алексиев заяви, че в този програмен период по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще бъде модернизиран още участъкът между Скутаре и Михайлово и ще бъдат изградени системи за сигнализация и телекомуникации по направлението между Пловдив и Бургас. Той добави, че до пет години цялото направление от сръбска граница през Пловдив до Бургас да бъде напълно модернизирано, оперативно съвместимо и отговарящо на европейските стандарти. Предприети са действия за закупуване на нов подвижен състав за БДЖ, за да може да се гарантира различно ниво на железопътните превози.

Проектът „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“ се изпълнява по три обособени позиции. Първата включва рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, като стойността на договора - 35 582 812,30 лева с ДДС. Втората включва рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой и Завой - Зимница за 162 688 909,23 лв. без ДДС, а третата рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас е на стойност 157 689 484,79 лв. без ДДС.

Публикувана във Всички новини

На 3 април започва поетапно маркиране на зона за платено и безплатно почасово паркиране на МПС в Сливен, т.н. „Синя зона”, съобщи Румен Иванов, заместник-кмет „Финанси и общинска икономика” и председател на Комисията по транспорт.

Наредба на общинския съвет регламентира „Синя зона“ в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони публична общинска собственост на булевардите „Братя Миладинови“, „Христо Ботев“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон”; на улиците „Генерал Скобелев“, „Михаил Колони“, „Антим I“, ,„Г. С. Раковски“, „Георги Гюлмезов“ и улица „Драгоман“. С времето община Сливен ще прецизира обхвата на зоната.

С решение на Общинския съвет беше създадено общинско предприятие „Градска мобилност”. Приети са и всички нормативни документи, свързани с въвеждането на платеното паркиране. От 3 април ще бъде назначен управител и ще започне подбор на служителите.

Първоначално маркирането ще обхване централната градска част и поетапно ще се разширява. На уличното платно ще се обособят определените паркоместа, където ще се поставят съответните знаци и указателни табели. Това ще се извършва от специализирана фирма и представители на Общинското предприятие „Градска мобилност”. Двама служители на „Общинска охрана и СОТ” с един автомобил ще спират движението и обезпечават улиците, по които ще се маркира, съобщи Петко Чолаков – управител на охранителната фирма.

Синята зона е част от дейностите на община Сливен за регулиране на автомобилния трафик и ще създаде по-добър ред при паркирането в най-натоварените участъци в града.Ще има обособени места за коли на хора с увреждания.  Паркирането в синята зона ще се заплаща. Събраните средствата ще бъдат реинвестирани в благоустрояването на Сливен.

Както по-рано съобщи кметът Стефан Радев ламаринените и бетоновите гаражи в централната част на Сливен ще бъдат премахнати заради въвеждането на новата синя зона. Собствениците на незаконните гаражи ще трябва сами да ги премахнат според утвърдените процедури. Ако това не стане, администрацията ще ги вдигне принудително.

 

Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на общината е поместена тук:

http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/reshenia/Prilojenia-R-e%E2%84%96411.pdf

Публикувана във Всички новини

Продължава изпълнението на дейностите по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост.

През месец март се проведоха практически занятия за придобиване на умения по професия „Работник в озеленяването” и специалност  „Озеленяване и цветарство" и по част от професия „Помощник строител“ и специалност „Основни и довършителни работи“. Отговорни за реализирането на Дейност 3: „Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването” и специалност "Озеленяване и цветарство" и по част от професия „Помощник строител“ и специалност „Основни и довършителни работи“ са две нестопански организации, партньори по проекта: Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен" и Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие”. Основна цел на дейността е 80 младежи да придобият професионални умения по двете професии, кадри от които са нужни за поддръжка на обществените места в град Сливен и някои от малките населени места на територията на общината. Успешно завършилите обучението ще получат Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация.

Съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01, безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв. Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.

Публикувана във Всички новини
На 31 март, 1 и 2 април ще се проведат футболните срещи на вече станалия традиционен Пролетен футболен турнир, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Сливен.
Участие в него вземат 12 отбора от училищата от селата в община Сливен, гр. Кермен и кв. "Речица".
Срещите се играят по предварително договорени между участниците правила, като във всеки от дните е група с по 4 отбора. Домакини са с. Желю войвода - 31 март от 13.30 ч., кв. "Речица" - 1 април от 10.00 ч., с. Самуилово - 2 април от 10.00 ч., а срещите се играят на изградените на територията на селата спортни площадки.
Жребият се тегли на място, като най-добре представилият се отбор от всяка от групите отива на финали. Четвъртият финалист се определя из между най-добре представилите се отбори, но некласирани на 1 място в групите.
Секретарят на комисията Лилия Радева благодари на директорите, учителите и учениците за участието в турнира и за доброто партньорство при организиране на прояви. 
Публикувана във Всички новини
Община Сливен обявява конкурс за създаване на Фейсбук група, посветена на Сливен. От 1 до 20 април участниците трябва да представят идеен проект за:
Име на групата 
Лого – /във формат jpg/
Слоган на групата. 
 
Може да се участва с предложение само за една или две от позициите, както и с общ проект за трите позиции. Приемат се оригинални идеи за Сливен, неговото бъдеще и развитие. Текстът трябва да е кратък, с ясно и позитивно послание. 
 
Предложенията се приемат на съобщения във Фейсбук страницата на Община Сливен на адрес:  
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-531732533593876/
 
Всеки участник трябва да посочи трите си имена и телефон за връзка. Няма възрастови ограничения за участие в конкурса. 
 Комисия, с председател зам.-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова, ще определи победителя на 21 април – петък. Осигурена е парична награда. Награждаването ще се извърши официално на 1 май,  по време на церемонията по запалване на символния огън при откриването на „Майските дни на културата“. Ще бъдат изработени стикери с името на новата Фейсбук група, които ще бъдат подарени на сливенските абитуриенти. 
 
„Целта на създаването е обединение на всички сливналии, независимо къде се намират по света и с какво се занимават. Сливен има богато минало и трудно настояще, а бъдещето му зависи от нас. Основният въпрос, на който ще търсим отговор, е „Какво всеки от нас може да направи за Сливен?“. Целта ни е да насочваме в градивна посока положителния заряд на общата ни енергия и да направим всичко по силите си, за да върнем младите в града ни. Дано запалим огъня в тях. Групата няма да е на общината, а на всички сливналии“, каза Пепа Чиликова. 
 
Идеята е да се споделят виждания за развитието на града, обмен на информация за положителните събития, популяризиране на културни, спортни и други инициативи, свободни позиции за работа, необходимостите на бизнеса и връзката му с младите хора, които искат да се завърнат в родния град, диалог с институциите и жителите на общината и между самите граждани. 
 С конкурса се поставя начало на мащабна кампания, включваща поредица от инициативи, свързани с новата Фейсбук група, с участието на бизнеса, младежките структури, училища, читалища, културни институти и др. 
Публикувана във Всички новини

В 16 часа днес ще заработи сайтът за регистрация на заявленията в електронната система за прием на децата в детските градини и  ясли на територията на община Сливен. Регистрацията на заявления ще започне от утре, 1 април, в 10:01 часа.

Достъпът до страницата за регистрация ще се осъществява чрез банер на официалния сайт на Община Сливен www.sliven.bg , който ще бъде активен след 16 часа днес.

Родителите може да се запознаят по-подробно с графиците за прием:  http://sliven.bg/index.csp?f=announ15032017 .

От линка: http://www.sliven.bg/index.csp?f=announ23032017  родителите могат да се запознаят с начина на регистрацията.

Съгласно приетата Наредба, освен по електронен път, заявления могат да се подават и на място в детските заведения.

Лице за връзка относно електронния прием: Ина Николова, старши експерт в дирекция „ОКВО”, Община Сливен, стая 320, тел.: 044/ 611 320, мобилен: 0879 599 244.

Публикувана във Всички новини

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители,че поради извършване на авариен ремонт на 31.03.2017 година - (петък)  до 11.00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в района бензиностанция Саки.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Публикувана във Всички новини

Криминалисти на РУ-Сливен работят по случай на грабеж. Заявлението е подадено вчера, в 17,20 часа, от 62-годишна жена. Тя е била нападната на 28 март, около 20,00 часа, в района на  кръстовище с улици "Асеновска" и "Аспарух" в град Сливен. Неизвестен извършител е издърпал със сила дамската й чанта, съдържаща мобилен телефон, лични документи и вещи и сумата от 200 лева. По случая е образувано досъдебно производство.  

Публикувана във Всички новини

Жена на 73 години е станала жертва на телефонна измама. Вчера тя се е явила в районното управление на МВР в Сливен и е заявила, че е била въведена в заблуждение, че помага на органите на реда. На 29 март, около 16,00 часа, е получила телефонно обаждане, при което е била въвлечена в измамната схема. Жената е хвърлила през терасата на жилището си сумата от 7000 лева. Образувано е досъдебно производство. 

Публикувана във Всички новини

Искам чрез Sliveninfo да благодаря на всички жители на Сливенска област. На тези, които гласуваха за мен, но и тези, които пуснаха друга бюлетина или не гласуваха. Четири мандата аз бях ваш представител и работех с цялото си сърце и разум за Сливен и региона.

Днес, когато не съм в парламента, обещавам, че ще удвоя усилията си за благото на нашия прекрасен край.

Запазвам приемната си, която ще работи и занапред.

Считам, че като зам.-председател на ДПС и член на редица неправителствени организации мога да бъда полезен.

Ваш Янко Янков

Публикувана във Всички новини
Страница 1 от 47

Партньори

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Превод